Öppna i Excel
Material Materialåtervunnet
Glas 93,00 %
Kartong 80,17 %
Metall 81,65 %
Plast 42,17 %
Tidningar 91,11 %