Öppna i Excel
Material Materialåtervunnet
Glas 93,60 %
Kartong 80,20 %
Metall 73,00 %
Plast 40,02 %
Tidningar N/A