Öppna i Excel
Material Materialåtervunnet
Glas 93,00 %
Kartong 80,20 %
Metall 81,30 %
Plast 40,40 %
Tidningar 95,50 %