Öppna i Excel
Material Materialåtervunnet
Glas 92,80 %
Kartong 80,40 %
Metall 77,50 %
Plast 42,20 %
Tidningar 95,00 %