Öppna i Excel
Material Materialåtervunnet
Glasförpackningar 94,00 %
Metallförpackningar 80,00 %
Pappersförpackningar 79,00 %
Plastförpackningar 47,00 %