FrågeFormulär till företag

1. I vilken huvudsaklig bransch är företaget verksamt?2. Hur stor var företagets totala årsomsättning det senaste      räkenskapsåret? (anges i TKR)

3. Tillverkar företaget varor som förpackas?
4. Importerar eller för ni in förpackade varor?
5. Tillverkar eller importerar ni förpackningar som i huvudsak används      för inpackning i butik, restaurang eller liknande (ej av industri)?

     Om ja, ange typ av förpackningar:
     Bärkassar  
     Påsar av olika slag (inklusive påsar för e-posthandel)  
     Film, ark, folie, smörpapper  
     "Take away"-förpackningar (pizzakartonger, aluminiumformar, tråg, bägare mm)  
     Engångsserviser, uppläggningsfat  
     Omslagspapper  
     Odlarförpackningar  
     Annan typ

6. Köper ni förpackningar för ompackning t ex wellpapplådor,      mellanlägg, papphuvar, sträckfilm?

7. Säljer ni produkter som slutligen når företag/verksamheter?
8. Säljer ni produkter som slutligen når hushåll?
     Om ja, vilket av följande alternativ motsvarar er försäljning till hushåll i %:

9. Vilket/vilka materialslag består era förpackningar till hushåll av, ange även ungefärlig årlig volym.

     Plast
     Papper
     Aluminium
     Stålplåt