Öppna i Excel
Material Materialåtervunnet
Glasförpackningar 93,00 %
Metallförpackningar 96,00 %
Pappersförpackningar 72,57 %
Plastförpackningar 44,40 %
Tidningar 92,60 %