Öppna i Excel
Material Materialåtervunnet
Glasförpackningar 88,00 %
Metall - aluminium 77,00 %
Metall - stål 90,00 %
Pappersförpackningar 76,00 %
Plastförpackningar 53,00 %